Naše společnost
disponuje
moderními technologiemi
v rámci strojírenské výroby

Hledáme posily do týmu

Volné pozice: svářeč, obsluha CNC strojů, technolog / konstruktér

  • Budete pracovat v zavedené firmě.
  • Dostanete prostor pro realizaci nových nápadů a postupů.
  • Za poctivou práci budete dobře ohodnoceni.

Současnost a další rozvoj

Jsme společnost zabývající se strojírenskou výrobou a své produkty vyvážíme do zemí EU (Nizozemí, Belgie, Francie, Itálie). V našich dvou provozovnách, ve Vysokém Mýtě a v Chocni, aktuálně disponujeme výrobními prostory o celkové rozloze 7000 m2, zastřešenými skladovacími prostory o ploše 2000 m2 a dále disponujeme volnou skladovací plochou
o rozloze cca 5000 m2. V rámci dynamického rozvoje však výrobní kapacity a počet zaměstnanců neustále navyšujeme a nyní zaměstnáváme kolem 200 pracovníků.

Historie společnosti

Historie společnosti ECOS Choceň s.r.o. se začala psát již v roce 1990, kdy byla založena jako firma vlastněná fyzickými osobami a dále se s ohledem na její vývoj v roce 1996 transformovala do podoby společnosti s ručením omezeným. V letech 1991–1998 byla výroba zaměřena zejména na strojírenskou a opravárenskou činnost, a to především na vývoj a výrobu katalyzátorů pro dieselové motory a antikorozní ochrany dopravních prostředků. Postupně byla rozšířena na strojírenskou výrobu komponentů a montážních celků pro automobilový průmysl – autobusovou výrobu. Strojírenská a opravárenská činnost byla nejprve provozována
v pronajatých prostorách, ale pro rozvíjející se výrobu odkoupil ECOS v roce 1998 prostory v bývalém pivovaru v Chocni. Tyto prostory byly následně rekonstruovány na 3 moderní výrobní haly a to včetně sociálního zázemí pro zaměstnance a administrativní budovu. Od zmiňovaného roku 1998 začala společnost ECOS vyrábět komponenty pro modelové řady autobusů Karosa. V rámci dalšího růstu společnosti a získávání dalších zakázek byla v roce 2001 realizována spolupráce s německým partnerem zaměřená na konstrukci a výrobu účelových nástaveb na podvozky dodávkových vozů

Historie společnosti ECOS Choceň s.r.o. se začala psát již v roce 1990, kdy byla založena jako firma vlastněná fyzickými osobami a dále se s ohledem na její vývoj v roce 1996 transformovala do podoby společnosti s ručením omezeným. V letech 1991–1998 byla výroba zaměřena zejména na strojírenskou a opravárenskou činnost, a to především na vývoj a výrobu katalyzátorů pro dieselové motory a antikorozní ochrany dopravních prostředků. Postupně byla rozšířena na strojírenskou výrobu komponentů a montážních celků pro automobilový průmysl – autobusovou výrobu. Strojírenská a opravárenská činnost byla nejprve provozována
v pronajatých prostorách, ale pro rozvíjející se výrobu odkoupil ECOS v roce 1998 prostory v bývalém pivovaru v Chocni. Tyto prostory byly následně rekonstruovány na 3 moderní výrobní haly a to včetně sociálního zázemí pro zaměstnance a administrativní budovu. Od zmiňovaného roku 1998 začala společnost ECOS vyrábět komponenty pro modelové řady autobusů Karosa. V rámci dalšího růstu společnosti a získávání dalších zakázek byla v roce 2001 realizována spolupráce s německým partnerem zaměřená na konstrukci a výrobu účelových nástaveb na podvozky dodávkových vozů Fiat Ducato. Rok 2001 se ovšem stal významným pro naši společnost z důvodu navázání spolupráce s naším holandským partnerem společností VDL. Úspěšně jsme se podíleli na vývoji a výrobě prototypové řady předních a zadních panelů pro autobusy Berkhof řady SB200 a tato spolupráce nás z hlediska vývoje pozitivně ovlivnila na mnoho let dopředu a nejenom že trvá, ale je neustále prohlubována. V letech 2003–2004 jsme v choceňském areálu vybudovali nový provoz lakovny a modelárny s možností výroby sklolaminátových dílů RTM technologií. Dále jsme úspěšně implementovali systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, který jsme v roce 2007 rozšířili o systém řízení environmentu dle normy ČSN EN ISO 14001. V návaznosti na zvyšující se požadavky zákazníků neumožňoval choceňský areál další rozšiřování výroby, proto ECOS odkoupil v roce 2006 část bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě – pozemek (cca 20 tis. m2) umožňující další rozšiřování výrobních aktivit se třemi skladovými halami. Následně byly upraveny dvě haly o celkové ploše 1700 m2 pro aktuální potřeby výroby. V těchto halách jsme byli schopni zajistit výrobu pro našeho nového zákazníka Heuliez Bus France v oblasti dodávek kompletních podvozků (svařenců) nízkopodlažních autobusů o délce 9,4 m a 10,6 m. Na začátku roku 2007 jsme zahájili výrobu náhradních dílů pro společnost Iveco po ukončení sériových dodávek na výrobní linku Iveco ČR. V roce 2008 byla zahájena spolupráce v oblasti svařovaných konstrukcí se společností Strom Export (dodavatel zemědělské techniky), která se později přejmenovala na společnost Bednar Machinery. V rámci prohlubování spolupráce se společností VDL byla v roce 2009 zahájena výroba svařovaných komponentů (přední a zadní panel a stěna řidiče) pro novou výrobkovou řadu autobusů společnosti VDL „Citea“ s následnou montáží a kompletací výbavy těchto panelů. V období 10/2009–05/2010 probíhaly stavební práce na administrativně-provozním objektu, do kterého byly přemístěny kanceláře vedení firmy, pracoviště vývojových a výrobních konstruktérů a technologů, centrální informační technologie společnosti, sociální zázemí a jídelna Eurest pro zaměstnance pracující v areálu. Na základě zvyšujících se výrobních a skladovacích potřeb společnosti realizoval ECOS v období od září 2010 do května 2011 Projekt rekonstrukce a rozšíření podnikatelského objektu společnosti ECOS ve Vysokém Mýtě. V rámci projektu byla provedena rekonstrukce a přestavba poslední skladovací haly na výrobní prostory a výrobní prostory společnosti se rozšířili o novou montážní halu. Souběžně s tímto projektem byl ve Vysokém Mýtě vybudován nový expediční sklad. Rok 2011 byl také důležitý z hlediska investic do strojního vybavení. Realizoval se nákup nového laseru Trumpf na plechy a profily a také nový ohraňovací lis Trumpf. Dále jsme realizovali následující projekty: zahájena výroba dílů karoserie pro společnost Viseon Bus, vývoj a výroba prototypu delaborační linky, vývoj a výroba prototypu vzduchotechniky a topení, výstavba skladovací haly o rozloze 720 m2. V roce 2012 – výstavba nového vývojového centra společnosti o velikosti cca 650 m2. Další rozvoj následoval i v letech následujících a trvá prakticky dodnes.