Služby (technologie)

V rámci neustálých investic do nových a obměny starých technologií jsme schopni nabídnout komplexní výrobu produktů dle individuálních přání
a požadavků zákazníka. Samozřejmostí je kompletní prvovýroba, dále svařování, lepení a montáž či předúprava povrchů nebo finální povrchová ochrana.

Příprava a dělení
materiálů

Zobrazit kategorie

Svařování

Zobrazit kategorie

Lakování
a předúprava

Montáž
a konstrukční
lepení

Výroba
plastů

Zobrazit kategorie

Metrologie,
kontrola a měření

Zobrazit kategorie

Kvalita a certifikace

V roce 2004 byl úspěšně implementován systém řízení jakosti QMS v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 a následně v roce 2007 rozšířen
o systém řízení environmentu EMS v souladu s normou ČSN EN ISO 14001. Vlastníme též certifikát na svařování ocelových konstrukcí a máme certifikovanou osobu IWE. V roce 2014 jsme rozšířili kolektiv oddělení kontroly o certifikovanou osobu na kapilární zkoušky svarů (PT2).

Objednávky

Pro objednávky služeb či produktů prosím kontaktujte oddělení obchodu:

ING. JIŘÍ KUTLVAŠR
T: +420 602 378 155
E: kutlvasr@ecos.cz